اجاره سالن و سوله مهر آباد

اجاره سالن و سوله مهر آباد کد ملک :۳۷۵۹۳ مساحت کل : ۱۶۰۰/مساحت دفتری:۶ اتاق /سرایداری:ندارد برق :  دارد   ۳فاز/   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهیانه :  ۲۳/۰۰۰/۰۰۰تومان اجاره  سوله تهران مهر آباد ,اجاره سوله تهران مهرآباد,اجاره سوله ,اجاره ,سوله ،سوله اجاره مهر آیاد انبار کفش ملی,سوله مهر آباد کفش ملی,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله,اجاره سوله مهر آباد انبار کفش ملی
ادامه مطلب
  • 0

فروش واحد مسکونی مخصوص

فروش واحد مسکونی مخصوص کد ملک :۳۷۵۷۵ مساحت کل :۴ طبقه هر طبقه ۱۳۵ متر مسکونی موقعیت اداری هر واحد امکانات مستقل دارد. قیمت کل : متری ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان تلفن: 09202020444 فروش  ملک مسکونی جاده مخصوص کرج،جاده مخصوص کرج,فروش ملک مسکونی جاده مخصوص(لشکری) شهرک آزادی,فروش ملک  جاده مخصوص کرج,فروش ملک مسکونی جاده مخصوص کرج,فروش جاده مخصوص کرج,فروش جاده مخصو ص (لشکری) واحد مسکونی شهرک آزادی
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن سوله رودهن

فروش سالن سوله رودهن کد ملک :۳۷۵۹۷ مساحت کل : ۱۰۰۰/ مساحت سالن:۶۸۰ /مساحت دفتری:دارد برق :  دارد  ۵۰آمپر     /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ۶۸۰متر دفتری انبار و تجاری دارد. قیمت کل: ۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان  فروش سالن سوله رودهن شهرک پردیس ,فروش سالن رودهن,فروش سالن جاده دماوند رودهن، سوله فروش رودهن شهرک پردیس,فروش سالن رودهن,فروش سوله و سالن رودهن پردیس,سوله فروش رودهن،سالن سوله فروش رودهن پردیس
ادامه مطلب
  • 0

فروش سوله جاده خاوران

فروش سوله جاده خاوران کد ملک :۳۷۵۹۸ مساحت کل : ۹۰۰/ مساحت سالن:۴۰۰ /مساحت دفتری:۶۰ /سرایداری:۶۰ برق :  دارد ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد چاه شماره تماس:09202020444 ۲۰۰متر بچه سوله دارد.استخر و ۲ بر است. قیمت کل :متری ۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن سوله,فروش سالن,فروش سوله,فروش جاده خاوران ,فروش سوله جاده خاوران,فروش سوله جاده خاوران,فروش سالن سوله جاده خاوران,سالن سوله جاده خاوران,سالن خاوران,سوله خاوران, ,فروش سالن و سولهخاوران,فروش سالن سوله خاوران
ادامه مطلب
  • 0

رهن واجاره سوله جاده قدیم کرج

رهن واجاره سوله جاده قدیم کرج مساحت سالن: ۶۵۰ مترمربع آب: شهری                برق: ۲۵ آمپر                             تلفن: دارد                   گاز: دارد شماره تماس:09202020444 اجاره ماهاینه: ۶ میلیون تومان شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

اجاره,اجاره سالن سوله,اجاره سوله,اجاره سالن,اجاره جاده قدیم کرج,اجاره سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن سوله جاده قدیم کرج,اجاره سالن خیابان خلیج 

ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین فدائیان اسلام

فروش زمین فدائیان اسلام کد ملک :۳۷۵۹۹ مساحت کل : ۱۴۰۹ برق :  دارد ۲۵ آمپر      /   تلفن :  ندارد     / گاز:  ندارد     آب : دارد چاه شماره تماس:09202020444 زمین دیوار کشی دارد به طول ۳ متر،۸۰متر تجاری دارد  آماده به ساخت میباشد و ۱۰متر مساحت نگهبانی قیمت کل :متری ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین شهرری فدائیان اسلام ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین،خرید زمین ,خرید فروش زمین شهرری فدائیان اسلام,خریدفروش زمین شهرری فدائیان اسلام,فروش زمینشهرری فدائیان اسلام,فروش زمین شهرری فدائیان اسلام، فروش شهرری فدائیان اسلام
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن آزادگان

فروش سالن آزادگان کد ملک :۳۷۷۷۷ مساحت کل : مشاع/ مساحت سالن: ۲۵۳۰/مساحت دفتری: دارد/سرایداری:دارد برق :  دارد ۱ فاز و ۳ فاز /     آب :   داردچاه عمیق شماره تماس:09202020444 قیمت کل :متری ۵۵۰/۰۰۰تومان فروش سالن سوله انتهای آزادگان ,فروش سالن انتهای آزادگان,فروش سالن انتهای آزادگان، سوله فروش انتهای آزادگان,فروش سالن انتهای آزادگان,فروش سوله و سالن انتهای آزادگان,سوله فروش انتهای آزادگان ،سالن سوله فروش انتهای آزادگان سوله,اجاره سوله جاده کمربندی آزادگان
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین اشتهارد

فروش زمین اشتهارد شماره تماس:09202020444 کد ملک :۳۷۷۷۶ مساحت کل : ۱۵۱۷۵ قیمت کل :متری ۱۱۰/۰۰۰ تومان در ضمن زمین دیوار کشی شده در ابعاد ۵۰۰*۳۰۰ فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد ، فروش زمین,خرید زمین ، خرید زمین شهرک صنعتی اشتهارد ,خرید فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد,خریدفروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد,فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد,فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد فروش  زمین شهرک صنعتی اشتهارد
ادامه مطلب
  • 0

فروش سالن و سوله عباس آباد

فروش سالن و سوله عباس آباد کد ملک :۳۷۷۷۴ مساحت کل : ۴۰۰۰/ مساحت سالن: ۲۴۰۰/مساحت دفتری: ۳۰۰/سرایداری:دارد برق :  دارد ۲۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان خرید سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,خرید شهرک صنعتی عباس آباد,خرید سالن شهرک صنعتی عباس آباد,خرید سوله شهرک صنعتی عباس آباد ,خرید سالن سوله شهرک صنعتی عباس آباد آباد,سالن سوله شهرک صنعتی عباس آباد آباد,سالن شهرک صنعتی عباس آباد آباد,سوله شهرک صنعتی عباس آباد آباد
ادامه مطلب
  • 0