فروش زمین صنعتی اشتهارد

فروش زمین صنعتی اشتهارد کد ملک :۳۷۵۵۰ مساحت کل : ۳۶۰۰/ مساحت سالن: ۱۲۵۰/مساحت دفتری: ۲۸۰ برق :  دارد۱۰۰آمپر       /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  صنعتی/   آب :   دارد شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۱/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش سالن و سوله شهرک صنعتی اشتهارد ، فروش سالن و سوله,خرید سالن و سوله ، خرید سالن و سوله شهرک صنعتی اشتهارد ,خرید فروش سوله شهرک صنعتی اشتهارد,خریدفروش سالن شهرک صنعتی اشتهارد,فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد,فروش زمین شهرک صنعتی اشتهارد فروش  زمین شهرک صنعتی اشتهارد
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین صنعتی کرج

فروش زمین صنعتی کرج کد ملک :۳۷۵۴۹ مساحت کل : ۱۶۵۰۰ برق :  دارد ۱۰۰آمپر و ۲۵آمپز /تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   داردچاه عمیق با پروانه شماره تماس:09202020444 سوئیت ۸۰ متری با باغچه مجوز ساخت سوله ۹۰۰۰ متری استخر قیمت کل :۳/۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان فروش زمین صنعتی کرج ماهدشت، فروش زمین,خرید زمین ، خرید زمین کرج ماهدشت,خرید فروش زمین صنعتی کرج ماهدشت,خریدفروش زمین صنعتی کرج ماهدشت,فروش زمین صنعتی,فروش زمین صنعتی کرج ماهدشت کرج
ادامه مطلب
  • 0

فروش زمین یافت آباد

فروش زمین یافت آباد کد ملک :۳۷۵۴۸ مساحت کل : ۱۳۰۰متر و۲۲/۰۰۰ متر موقعیت صنعتی شماره تماس:09202020444 ۲۲/۰۰۰متری ۱۰۰/۰۰۰ تومان، دو قطعه ۱۳۰۰متری ۲۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین و سوله یافت آباد  ، فروش زمین,خرید زمین ،خرید زمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین یافت آباد,خریدفروش زمین یافت آباد,فروش زمین  یافت آباد,فروش زمین و سوله یافت آباد، فروش زمین سوله یافت آباد,فروش سالن،فروش سوله یافت آباد
ادامه مطلب
  • 0

اجاره انبار مخصوص کرج

اجاره انبار مخصوص کرج کد ملک :۳۷۵۴۷ مساحت کل : مشاع/ مساحت سالن:۶۰۰ /مساحت دفتری: ۱۲/سرایداری:۱۲ برق :  دارد ۲۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰      / اجاره ماهیانه :  ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان                    اجاره سالن,اجاره سوله,اجارهانبار جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص,اجاره انبار ,اجاره انبارجاده مخصوص ( شهید لشگری)،اجاره مخصوص کرج٫اجاره انبار جاده مخصوص (شهید لشگری)
ادامه مطلب
  • 0

فروش تجاری و اداری جاده قدیم

فروش تجاری و اداری جاده قدیم کد ملک :۳۷۵۴۶ مساحت کل :۱۵۰۰ / مساحت سالن: ۷۰۰ برق :  دارد   ۳۰۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ۱۱۲۰ متر دفتری و اداری ۶۹ متر تجاری در دو طبقه قیمت کل :۱۰/۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان فروش ملک تجاری و اداری جاده قدیم کرج، فروش زمین,خرید زمین ، خریدملک تعجاری و اداری جاده قدیم کرج(فتح) ,خرید فروش  ملک تجاری و اداری فتح جاده قدیم کرج,خریدفروش ملک تجاری جاده قدیم کرج,فروش ملک اداری جاده قدیم کرج(فتح)
ادامه مطلب
  • 0

اجاره سوله جاده مخصوص

اجاره سوله جاده مخصوص کد ملک :۳۷۵۶۷ مساحت کل : ۸۰۰ برق :  دارد   ۳فاز    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه : ۳۰/۰۰۰/۰۰۰       / اجاره ماهیانه :    ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان اجاره سالن سوله جاده مخصوص ,اجاره سالن جاده مخصوص,اجاره سوله جاده مخصوص کرج,اجاره جاده مخصوص کرج کاروانسرا سنگی,سالن جاده مخصوص کرج کاروانسرا سنگی,سوله جاده مخصوص,سالن سوله جاده مخصوص  (لشکری),اجاره سالن سوله,اجاره سالن,اجاره سوله,اجاره سوله جاده مخصوص (لشکری),اجاره سالن جاده مخصوص کاروانسرای سنگی
ادامه مطلب
  • 0

اجاره کارخانه کمال شهر کرج

جاره کارخانه کمال شهر کرج کد ملک :۳۷۵۸۱ مساحت کل : ۳۳/۰۰۰/ مساحت سالن:۱۷/۰۰۰ /مساحت دفتری:  ۱۰۰۰متر در ۲ طبقه/سرایداری:دارد برق :  دارد   ۷۸۰آمپر    /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد    / آب :   دارد شماره تماس:09202020444 ودیعه :   ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰     / اجاره ماهیانه : ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰تومان اجاره کارخانه کرج کمال شهر ,اجاره کارخانه کرج کمال شهر,اجاره کارخانه کرج,اجاره کارخانه کرج,اجاره کارخانه کرج,اجاره کارخانه,اجاره سالن,اجاره  ,اجاره کارخانه  کرج کمال شهر,اجاره کارخانه کمال شهر
ادامه مطلب
  • 0

خرید زمین آزادگان

خرید زمین آزادگان کد ملک :۳۷۵۸۲

مساحت کل : ۴۶۵

زمین خالی آماده به ساخت شماره تماس:09202020444 قیمت کل :۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان فروش زمین آزادگان دولت خواه، فروش زمین,خرید زمین ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین آزادگان,خریدفروش زمینآزادگان دولت خواه,فروش زمین آزادگان دولت خواه,فروش زمین آزادگان، فروش  زمین آزادگان,فروش زمین آزادگان,فروش زمین آزادگان دولت خواه
ادامه مطلب
  • 0

فروش کارخانه ۶۰۰۰متری نظرآباد

فروش کارخانه ۶۰۰۰متری نظرآباد مساحت کل: ۶۰۰۰ متر مربع مساحت سالن: ۱۵۰۰ متر مربع آب: شهری                 برق: ۴۰۰ آمپر شماره تماس:09202020444 سند: ۶ دانگ             ۲۰ تن تولید لبنیات(روزانه) اداری: ۱۰۰ متر مربع              نگهبانی: ۱۰۰ متر  مربع        سرایداری: ۱۲۰ متر مربع شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱ قیمت: تماس بگیرید. خرید,خرید کارخانه,فروش کارخانه,خرید نظر آبادخرید کارخانه شهرک صنعتی سپهر,فروش کارخانه شهرک صنعتی سپهر,فروش کارخانه,فروش کارخانه نظر آباد
ادامه مطلب
  • 0