مشاوره حقوقی

موسسه حقوقی عدالت گستر فتح

مراجع قضایی دادگستری و غیر دادگستری
شورای حل اختلاف،دادسرا،دادگاه بدوی،دادگاه تجدیدنظر،دیوان عالی کشور،دیوان عدالت اداری،ثبت احوال،ثبت اسناد،شهرداری اداره مالیات و دارایی(کمسیون ناظر بر آنها) به انضمام کمیسیون ماده 12 ناظر بر قانون زمین شهری
پذیرش و قبول وکالت در تمامی دعاوی ذیل؛

*دعاوی حقوقی و ملکی

مطالبه وجه چک،سفته،فسخ قرارداد،فسخ و بطلان معاملات،اثبات بیع،مطالبه ثمن،اثبات مالکیت،الزام به تنظیم سند رسمی،اخذ سند،خلع ید،سرقفلی،تخلیه،اجرت المثل ایام تصرف،رفع تصرف،الزام به ایفای تعهد،افراز و…

*دعاوی کیفری

کلاهبرداری،خیانت درامانت،سرقت،جعل اسناد و استفاده از سند مجعول،فروش مال غیر،ضرب و جرح عمدی و..‌‌.

*دعاوی خانوادگی

مهریه،طلاق،نفقه،حضانت،اجرت المثل،اثبات زوجیت،استرداد جهیزیه و….
انعقاد تمامی قراردادهای خصوصی، تجاری و…. تنظیم دادخواست،شکواییه،لایحه،اظهارنامه و…..
پذیرش داوری تخصصی تجاری و مدنی و متعاقبا صدور رای از هیات تخصصی داوران