فروش سالن و سوله جاده مخصوص

فروش
?جاده مخصوص کرج
? ۳۰۰۰ متر زمین
? ۱۲۰۰ متر سوله
? ۴۰۰ متر دفتری

شماره تماس:09202020444