فروش سوله جاده قدیم کرج

? جاده قدیم کرج
? ۱۰۰۰ متر زمین | ? ۴۰۰ متر سوله
? ۱۵۰۰ متر زمین | ? ۶۵۰ متر سوله

شماره تماس: 09202020444