فروش سالن جاده مخصوص کرج

فروش
? جاده مخصوص کرج
? ۱۸۰۰ متر زمین
? ۲۵۰ متر سوله

شماره تماس: 09202020444