خرید سوله بر جاده مخصوص ۲۰۰۰ متر

فروش ۲۰۰۰ متر سوله بر جاده مخصوص- موقعیت تابلو خور عالی
مشاور: آقای میرطاهری
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۸۲۸۷۶
۵۰۰۰ متر زمین | ۲۰۰۰ متر سوله