فروش

فروش
? جاده کرج
? ۳۸۰۰۰ متر زمین
? ۱۶۰۰۰ متر بنا
✳️ با اقساط بلند مدت

 شماره تماس:09202020444