فروش ۱۲۰۰ متر سوله در جاده قدیم کرج

۱۲۰۰ متر سوله در ابتدای جاده قدیم کرج- بر عالی
مشاور: آقای ابوالحسنی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۹۷۸۸
قیمت: ۱۰ میلیارد تومان
۲۵۰۰ متر زمین | ۱۲۰۰ متر سوله | ۱۰۰ متر دفتری