فروش زمین زراعی ۱۱۷۰ هکتار

فروش ۱۱۷۰ هکتار زمین زراعی
مشاور: آقای ابوالحسنی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۱۰۶۹۷۸۸
آدرس: جاده ساوه- نزدیک ۳ راهی سلفچگان
متری: ۲۰۰۰۰ تومان