خرید زمین ورامین پیشوا حسن آباد

تلفن:۰۹۱۲۲۴۵۴۳۷۰

سند اداری:نیست

متراژ:۶۵۰۰

قیمت:توافقی

۶۵۰۰ متر زمین ورامین پیشوا حسن آباد

پیشوا ورامین حسن آباد (ایستگاه ابردژ)
6500 متر زمین خالص (100×60 تقریبی ) 
قولنامه از صاحب اصلی ( سند مادر ) قابل تبدیل به سند تک برگ 
متری۳۵ هزار تومان فروش یا معاوضه
دسترسی نزدیک به ایستگاه ابردژ و بزرگراه 
قم گرمسار — پیشوا و شهرک زیبا و در حال توسعه نقش جهان در منطقه ای رو به رشد و درمسیر توسعه متروگرمسار 
برجاده مناسب هر پروژه تولیدی سود آور بدلیل وجود نیروی کار در دسترس
مشاورشماساسانی۰۹۱۲۲۴۵۴۳۷۰

این مطلب یا آگهی رو هم بخون  خرید کارخانه در تهران925متر

22 فروردین 1398 8:25 ق.ظ