فروش زمین صنعتی با تمامی امکانات ۴۵۰۰۰

فروش زمین صنعتی با تمامی امکانات
مشاور: آقای امیرحسینی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۹۰۷۳۰۳۷۳۲
آدرس: بزرگراه آزادگان
۴۵۰۰۰ متر زمین با کاربری صنعتی
دارای آب، برق، گاز و تلفن

تماس تلفنی با مدیریت
×