خرید زمین کشاورزی

تلفن:۰۹۳۶۴۱۶۲۲۲۰

سال ساخت:۱۳۹۸

سند اداری:هست

متراژ:۱۵۰۰۰

قیمت:توافقی

۱۵۰۰۰ متر زمین کشاورزی در روستای سله بن اطراف سد نمرود چزکین خوش قیمت
سهرابی 
۰۹۱۲۵۱۱۵۱۹۸
۰۹۱۲۲۷۸۸۵۶۷
شماره ضروری 
۰۹۹۰۰۱۲۲۴۳۲ تبار

24/01/1398 12:08