خرید زمین کشاورزی در گرگان


محلگرگان

متراژ:۱۰۰۰۰

ودیعه:توافقی

اجاره:توافقی

یک هکتار زمین باقالا سر پا بفروش میرسد روستای سیستان محله گرگان بااین شماره تماس بگیرید09302367558

26 فروردین 1398 12:00