فروش گاوداری صنعتی

فروش گاوداری صنعتی

فروش گاوداری

فروش گاوداری استان قزوین بوئین زهرا

شماره تماس:09202020444

گاوداری گوشتی ۱۰۰ راسی صنعتی قابل افزایش

۱۰۰۰۰ متر زمین با بنا و چاه عمیق – با پروانه و کلیه مجوزها