فروش گاراژ در خیابان امام ۱۴۰۰ متر

مشاور: آقای میر احمدی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۵۱۰۰۱۳۹
کد: ۴۰۴۴۳/س
دارای نمایشگاه، تعمیرگاه و کارواش
مساحت کل: ۱۴۰۰ متر- مساحت سالن: ۸۰۰ متر- دارای آب، برق، تلفن و گاز
مساحت دفتری: ۵۰ متر
قیمت: کارشناسی