خرید گاراژ احمد آباد مستوفی

تلفن:۰۹۳۶۰۶۸۴۹۴۴

محلتهران شهرک طالقانی

سند اداری:نیست

متراژ:۵۷۰

قیمت:۴٫۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

فروشی ۵۷۰ متر گاراژ همراه با ۵ باب مغازه واقع در احمد آباد مستوفی دارای ۶ جلد سند و تمامی امکانات

25 فروردین 1398 08:49