فروش کارگاه ۳۷۷متری جاده مخصوص

فروش کارگاه ۳۷۷متری جاده مخصوص

مساحت کل: ۳۷۷ متر مربع

مساحت سالن: ۱۶۰ 

کاربری: صنعتی                 پایان کار: دارد             آب: چاه      

برق: ۵۰ آمپر                    تلفن: دارد                            سند: تک برگ ۶ دانگ

شماره تماس:09202020444

کد ملک: ۳۷۹۸۴ 

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱       

قیمت: متری ۵/۵ میلیون تومان
فروش جاده مخصوص کرج,خرید جاده مخصوص کرج, خرید کارگاه جاده مخصوص کرج, فروش کارگاهجاده مخصوص کرج

19/12/1395 11:15