فروش کارگاه در گرمدره ۱۰۰ متر

خانم ها: بخشی و تاجیک
تلفن: ۴۸۲۰۰-۰۲۱
کد: ۴۰۴۵۰/س
فروش کارگاه
آدرس: گرمدره
مساحت سالن: ۱۰۰ | دارای: آب، برق، تلفن و گاز
ارتفاع سالن: ۳ متر | کف سالن: سرامیک
قیمت: ۲۳۰ میلیون تومان