فروش کارخانه چهار راه ملارد

فروش کارخانه چهار راه ملارد

کد ملک :۳۷۶۰۱

مساحت کل : ۵۰۰/ مساحت سالن: ۲۰۰/مساحت دفتری: ۹۰/سرایداری:ندارد

برق :  دارد    ۲۲۰   /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :متری ۱/۰۰۰/۰۰۰/تومان
فروش کارخانه، فروش کارخانه,خرید کارخانه چهار راه ملارد ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین کارخانه چهار راه ملارد,خریدفروش زمین کارخانه چهار راه ملارد,فروش کارخانه چهار راه ملارد,فروش کارخانه چهار راه ملارد، فروش کارخانه چهار راه ملارد,فروش کارخانه چهار راه ملارد,فروش زمین کارخانه چهار راه ملارد

5 بهمن 1395 17:32