فروش کارخانه نظر آباد

فروش کارخانه نظر آباد

کد ملک :۳۸۱۱۹

مساحت کل : ۲۷۰۰۰/ مساحت سالن: ۶۰۰۰/مساحت دفتری: ۴۰۰/سرایداری:دارد

برق :  دارد ۳ فاز     /   تلفن :  دارد ۱۰خط    / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

قیمت کل :۲۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
خرید کارخانه ,فروش کارخانه ,خرید کارخانه نظر آباد,فروش کارخانه نظر آباد,خرید کارخانه نظر آباد