فروش کارخانه عباس آباد

فروش کارخانه عباس آباد

کد ملک :۳۹۱۷۰

مساحت کل : ۶۷۰۰/ مساحت سالن۱۸۰۰/مساحت دفتری:۸۰ /سرایداری:۸۰

برق :  دارد      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

شامل مواد اولیه
قیمت کل :۱۷/۵۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

فروش کارخانه سالن سوله عباس آباد ,فروش کارخانه عباس آباد,فروش کارخانه عباس آباد,فروش عباس آباد,کارخانه عباس آباد,کارخانه عباس آباد,فروش کارخانه عباس آباد,فروش کارخانه عباس آباد,