فروش کارخانه شهریار

فروش کارخانه شهریار

کد ملک :۳۷۷۲۶

مساحت کل :۶۰۰۰ / مساحت سالن: /مساحت دفتری:۵۵۰

برق :  دارد ۴۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد   ۴ خط  / گاز:  دارد     آب :   داردچاه

شماره تماس:09202020444

     ۵۵۰متر دفتری نگهبانی سرایداری و دارای استخر   
قیمت کل :۵/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰تومان
فروش کارخانه، فروش کارخانه,خرید کارخانه سه را شهریار ،خریدزمین,خرید زمین ,خرید فروش زمین کارخانه شهریار,خریدفروش زمین کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار، فروش کارخانه شهریار,فروش کارخانه شهریار, اجاره سالن سوله شهریار