دسته‌ها
خرید کارخانه فروش کارخانه

فروش کارخانه شهرک صنعتی

فروش کارخانه تولید اسکاچ|سمنان شهرک صنعتی
کارخانه تولید اسکاچ|سمنان شهرک صنعتی
کارخانه تولید انواع اسکاچ وسیم ظرف شویی با کلیه مجوزها
و ماشین آلات فقط ۲۰۰ میلیون ۱۰۰۰ متر زمین ۴۰۰ متر سوله واداری .

فروش کارخانه شهرک صنعتی

فروش کارخانه سمنان شهرک صنعتی

فروش کارخانه تولید اسکاچ|سمنان شهرک صنعتی

کارخانه تولید انواع اسکاچ وسیم ظرف شویی با کلیه مجوزها

شماره تماس:09202020444

و ماشین آلات فقط ۲۰۰ میلیون ۱۰۰۰ متر زمین ۴۰۰ متر سوله واداری .