فروش کارخانه شهرک صنعتی

فروش کارخانه شهرک صنعتی

فروش کارخانه شهرک صنعتی ۵۰ کیلومتری تهران

شهرک صنعتی ۵۰ کیلومتری تهران کارخانه

تولید قند کله و بسته بندی شکر ۴۰۰۰

متر زمین ۳۰۰۰ سوله واداری

کلیه مجوزها و ماشین آلات روز تولید روزانه ۵۰ تن قند کله

شماره تماس:09202020444

فروش کارخانه , خرید کارخانه ,خرید فروش کارخانه,فروش کارخانه شهرک صنعتی,خرید کارخانه شهرک صنعتی