فروش کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد

فروش کارخانه شهرک صنعتی عباس آباد

کارخانه فیلتر روغن و هوا |شهرک صنعتی عباس آباد

کارخانه فعال و مدرن (شهرک صنعتی عباس آباد)

کارخانه تولید انواع فیلتر روغن وهوا و انواع صافی بنزین سبک ونگین

شماره تماس:09202020444

۴۰۰۰ زمین ۳۵۰۰ سوله واداری

به همراه  کلیه ماشین آلات 

  پرسنل ۱۲۰ نفر آموزش دیده

نمایندگی کلیه شهرستان . قرار داد با خودرو سازان

۴/۵میلیارد تومان