دسته‌ها
خرید فروش کارخانه خرید کارخانه فروش کارخانه

فروش کارخانه رنگرزی شهرک صنعتی

فروش کارخانه رنگرزی شهرک صنعتی
فروش کارخانه شهرک صنعتی
کارخانه فعال و مدرن باد آمد سالیانه بالای یک میلیارد تومان
کارخانه رنگرزی و حلاجی انواع الیاف
۵۰۰۰ متر زمین ۳۰۰۰ متر سوله واداری
با کلیه ماشین آات و مجوزها .

فروش کارخانه رنگرزی شهرک صنعتی

فروش کارخانه شهرک صنعتی

کارخانه فعال و مدرن باد آمد سالیانه بالای یک میلیارد تومان

کارخانه رنگرزی و حلاجی انواع الیاف

 ۵۰۰۰ متر زمین ۳۰۰۰ متر سوله واداری

با کلیه ماشین آات و مجوزها  .

شماره تماس:09202020444

فروش کارخانه , خرید کارخانه ,خرید فروش کارخانه,فروش کارخانه شهرک صنعتی,خرید کارخانه شهرک صنعتی