فروش کارخانه جاده مخصوص

فروش کارخانه جاده مخصوص

کد ملک :۳۶۶۵۰

مساحت کل :۵۰۰۰ / مساحت سالن:۲۳۰۰ /مساحت دفتری+سرایداری+نگهبانی و تاسیسات:۱۱۰۰

برق :  دارد۲۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد۳۰پوند  /   آب :   داردچاه عمیق

بنای سوله هر کدام ۱۲۰۰متر میباشد.
قیمت کل :۵۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

خرید کارخانه، اجاره کارخانه,خرید کارخانه جاده مخصوص ،کارخانه, خرید کارخانه مخصوص خریدکارخانه مخصوص خرید کارخانه مخصوص کرج خرید کارخانه شهید لشکری خرید سالن سوله جاده مخصوص ,خریدسالن جاده مخصوص,خرید سوله جاده مخصوص کرج,خریدجاده مخصوص کرج,سالن جاده مخصوص کرج,سوله جاده مخصوص کرج,سالن سوله جاده مخصوص  کرج,اجاره سالن سوله,خرید سالن,خرید سوله,اجاره سوله جاده مخصوص,خرید سالن جاده مخصوص