فروش کارخانه شهرک صنعتی

فروش کارخانه|شهرک صنعتی

شهرک صنعتی ۵۰ کیلومتری تهران

شماره تماس:09202020444

کارخانه فعال و مجهز . شهرک صنعتی ۵۰ کیلومتری تهران
تولید انواع چراغ جلو وخطر عقب خودرو ۱۲۰۰۰ زمین ۸۰۰۰ سوله واداری کلیه مجوزها .

دارای قرار داد میلیاردی با اکثر خودرو سازان 

فروش کارخانه , خرید کارخانه ,خرید فروش کارخانه,فروش کارخانه شهرک صنعتی,خرید کارخانه شهرک صنعتی