فروش ملک تجاری با سند ثبتی دزفول

تلفن:۰۹۱۶۶۰۱۴۰۰۵

محلدزفول

سند اداری:هست

متراژ:۷۲۰

مایلم معاوضه کنم

هستم

گاراژ با سند ثبتی و عرصه حدود ۷۲۰ متر که مجوز ۱۴۰ متر تجاری در ۴ باب مغازه دارد.
به فروش میرسد و یا به مشارکت داده میشود.
آدرس؛ دزفول. فلکه کوتیان. گاراژ استقلال. کارواش وصال.
تلفن تماس ۰۹۱۶۶۰۱۴۰۰۵