فروش مغازه تجاری جاده قدیم

املاک صنعتی فتحفروش مغازه تجاری جاده قدیم

کد ملک :۳۷۴۱۶

مساحت کل :۱۵۶ / مساحت سالن:۶۵ متر تجاری

برق :  دارد/ ۵۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد     آب :   دارد

شماره تماس:09202020444

زیر زمین هم داغرد و ۳ کنتور تک فاز دارد
قیمت کل :۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قدیم کرج,مغازه تجاری جاده قدیم کرج,مغازه تجاری جاده قدیم کرج,خریدمغازه ,خریدمغازه؛خرید مغازه خرید مغازه جاده قدیم کرج,خریدمغازه تجاری جاده قدیم کرج,خرید مغازه تجاری جاده قدیم کرج,خرید جاده قدیم کرج مغازه