فروش مرغداری در دزفول

فروش مرغداری در دزفول

یک واحد مرغداری صنعتی برای اجاره ۰۹۱۶۰۲۸۰۶۵۰ محل دزفول متراژ ۱۱۰۰۰ ودیعه توافقی اجاره توافقی یک واحد مرغداری صنعتی ۲۰ هزارتایی، درجه ۱ برای اجاره کلیه امکانات را دارد. تمام اتوماتیک. محل برای اسکان خانوادگی دارد. انبار تولید دان دارد. محلی بسیار امن و عالی