خرید سوله واقع در دزفول

به همراه ۵۰۰۰متر زمین باغ

09163471005

محلدزفول

فروشی

سال ساخت

۱۳۹۰

سند اداری

نیست

متراژ

۶۰۰۰

قیمت

۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

سوله به مساحت ۱۰۰۰ متر به همراه ۵۰۰۰ متر زمین باغ واقع در ابتدای جاده زاویه جنب کرشن دفتری که داری سند نسقی میباشد و فاقد اشتراک برق میباشد ولی تا ترانس برق ۵۰ متر بیشتر فاصله ندارد