فروش سوله ۸۰۰ متر گرمدره

فروش سوله ۸۰۰ متر گرمدره

مساحت کل: ۱۶۰۰ متر مربع

آب: دارد              برق: ۳۲ آمپر                                      تلفن: دارد                  گاز: دارد

مساحت اداری: ۱۵۰ متر مربع                    ارتفاع سالن: استاندارد                کف سالن: بتن