فروش سوله و سالن هشتگرد

فروش سوله و سالن هشتگرد

کد ملک :۳۹۰۸۱

مساحت کل :۴۱۰۰ / مساحت سالن۱۶۰۰/مساحت دفتری:۶۰۰ /سرایداری:دارد

برق :  دارد۳فاز و ۲۰۰آمپر      /   تلفن :  دارد     / گاز:  دارد  /   آب :   دارد

با مجوز تولید
قیمت کل :۴/۵۰۰میلیارد

تلفن تماس: 09202020444

فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد ، فروش سالن و سوله,خرید سالن و سوله شهرک صنعتی اشتهاردهشتگرد ,خرید فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد,خریدفروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد,فروش سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد فروش  سالن و سوله شهرک صنعتی هشتگرد