فروش سوله شورآباد

10000 زمین 2400 متر سوله(کهریزک)

محلتهران شهر ری

متراژ

۱۰۰۰۰

شورآباد

10.000 متر زمین
2400 متر سوله
150 متر اداری 2 طبقه
100 آمپر برق ، چاه آب


قیمت هر متر مربع 600.000 تومان
* باجت : بانک اطلاعات انبارهای جنوب تهران ( سالن ، سوله ) *
* املاک صنعتی نوین ( سالن ، سوله ) * 
02148200
09202020444