فروش سوله در یافت آباد2000متر

کد فایل: 19075

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 2200 آب: لوله کشی متراژ سوله: 2000 برق: تک و سه فاز گاز: دارد تعداد خط تلفن: 4 وضعیت سند: 6 دانگ