فروش سوله در شهر قدس450متر

کد فایل: 19194

شماره تماس:09202020444

قیمت: کارشناسی

متراژ کل زمین: 1000 ، نوع کف سالن: بتن ، آب: تانکر ، سن بنا: 1 سال ، متراژ سوله: 450 برق: 50 آمپر مساحت اداری: 50 ، گاز: دارد ، ارتفاع دیوار: 6 ، تعداد خط تلفن: 2 ، ارتفاع تاج سوله: 5/7 وضعیت سند: صلح قطعی