فروش سوله خرپا خیراباد

تلفن:۰۹۱۲۴۳۴۳۸۴۵

سند اداری:نیست

متراژ:۴۰۰

قیمت:۴۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان

آب وبرق 32صنعتی
خیابان بهرام بصیری قبل از ریل راه آهن
بهترین نقطه خیراباد
فاصله از جاده اصلی پانصد متر 
فاصله از تهران سی و پنج دقیقه
زیر قیمت منطقه

21 فروردین 1398 13:15