فروش سالن و سوله در جاده مخصوص ۲۰۰۰۰ متر

فروش سالن و سوله در جاده مخصوص ۲۰۰۰۰ متر | با تمام امکانات
مشاور: آقای میرطاهری
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۲۰۸۲۸۷۶
۲۰۰۰۰ متر زمین |باسازی شده مناسب انبار و غذا و دارویی