فروش سالن سوله شهر قدس قلعه حسن خان

logo3

فروش سالن سوله شهر قدس قلعه حسن خان

نوع ملک:سالن سوله

مساحت کل:۵۷۰

مساحت سالن:۳۰۰

ارتفاع دیوار سوله:۹/ارتفاع تاج سوله:۱۰/نوع سقف سوله:عایق/کف سالن:بتن/کف محوطه:بتن/مساحت اداری:۷۰/آب:تانکر ۱۵ هزار لیتری/برق:۱۰آمپر/گاز/تلفن:یک خط/وضعیت سند:۶ دانگ/نوع کاربری:صنعتی/نوع جواز:صنعتی

شماره تماس:09202020444

قیمت کل:یک میلیاردوصدوپنجاه میلیون تومان

تلفن تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

کد ملک:۳۶۸۱۷

فروش سوله,فروش سالن,فروش سالن سوله,فروش