فروش سالن سوله شهر ری ۱۲۰ متر

خانم ها: بخشی و تاجیک
تلفن: ۴۸۲۰۰-۰۲۱
کد: ۴۰۴۵۲/س
سالن سوله
آدرس: -شهر ری
مساحت کل: ۱۰۰۰۰ متر- مساحن سالن: ۱۲۰ متر- دارای مجوز آب، برق ۳ فاز، تلفن و گاز
دارای سند
قیمت: متری ۶۶۰۰۰ تومان