فروش سالن سوله رباط کریم

فروش سالن سوله رباط کریم

مساحت سوله: ۲۰۰۰ متر مربع

آب: شرب               برق: ۴۰۰ آمپر                تلفن: دارد          گاز: دارد

سند: دفترچه

شماره تماس:09202020444

شماره تماس: ۴۸۲۰۰-۰۲۱

خرید,خرید سوله,فروش سوله,خرید رباط کریم,خرید سوله رباط کریم ,فروش سوله رباط کریم,خرید فروش سوله سالن