فروش سالن سوله در جاده مخصوص ۱۰۰۰ متر

فروش سالن سوله در جاده مخصوص ۱۰۰۰ متر | امکانات فول
مشاور: آقای آسیاچی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۶۷۵۹۹۶۷
۲۰۰۰ متر زمین | ۱۰۰۰ متر سوله
قیمت: ۵/۲ میلیارد تومان