فروش سالن سوله جاده مخصوص

فروش سالن سوله |جاده مخصوص

مساحت کل : ۱۵۰۰متر | مساحت سالن : ۶۵۰متر | نوع کاربری صنعتی |

مساحت اداری : ۱۰۰ متر | مساحت نگهبانی : ۲۰ متر|برق : ۳ فاز ۱۰۰ آمپر|

تلفن :  دارد | آب: دارد چاه| گاز : دارد|سند:تک برگ

تلفن تماس : 09202020444

فروش سالن سوله جاده مخصوص |سالن سوله جاده مخصوص | خرید سالن سوله جاده مخصوص| سالن و سوله جاده مخصوص