فروش سالن سوله ۵۰۰۰۰ متر در جاده مخصوص

فروش سالن سوله جاده مخصوص

مساحت کل : ۵۰۰۰۰متر | مساحت سالن : ۱۸۰۰۰ متر | نوع کاربری صنعتی |

 مساحت اداری:۲۰۰۰ متر مساحت نگهبانی : ۲۵۰ متر|برق : ۳ فاز ۸۰۰ آمپر|

تلفن : ۲۲ خط دارد | آب: دارد | گاز : دارد