فروش سالن سوله بر فتح (قدیم کرج) ۲۰۰۰ متر

فروش سالن سوله بر فتح (قدیم کرج) ۲۰۰۰ متر | بی نظیر
مشاور: آقای فارسی
تلفن ثابت: ۰۲۱۴۸۲۰۰
تلفن همراه: ۰۹۱۲۳۶۱۴۵۳۴
۵۰۰۰ متر زمین | ۲۰۰۰ متر سوله