فروش سالن در جاده ماهدشت 1200متر

کدفایل:42087

مساحت کل:3000 مساحت سالن:1200 برق:25آمپر آب:دارد دفتری:160متر

قیمت کل:2/500/000/000میلیارد تومان

شماره تماس:09202020444