خرید زیر زمین تجاری. اندیشه فاز یک


۰۹۱۲۲۵۰۸۴۱۴صنعتی، کشاورزی و تجاری

شهریار

سال ساخت:۱۳۸۲

سند اداری:هست

متراژ:۱۲۰

قیمت:توافقی

120 متر تجاری زیر قیمت

22/01/1398 09:26