فروش زمین کشاورزی

۲۰۰۰زمین کشاورزی

۰۹۱۱۵۷۷۸۲۷۶

صنعتی، کشاورزی و تجاری

نیست

شخصی

بدون اتاق

متراژ

۲۰۰۰

قیمت

توافقی

۲۰۰۰متر زمین کشاورزی 
نزدیک به بافت محلی
قیمت متری 
۱۳۰۰۰۰هزار تومان